Formularz dla pracownika

Formularz dla kandydata

Zaznaczenie zgody oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez ETG Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosław, 37-500, ul. 3 MAJA 40, zgodnie z postanowieniami Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. „Niniejszym udzielam zgody ETG Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych, znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych, w celach związanych z rekrutacją zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że otrzymałem informacje, o których mowa w art. 13 RODO (obowiązek informacyjny administratora danych)”.

Zaznaczenie zgody oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez ETG Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosław, 37-500, ul. 3 MAJA 40, zgodnie z postanowieniami ustawy Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowodowuje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ETG Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, zapoznałem się z treścią, że w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę wycofasz kontaktując się z Nami pod adresem: handlowy@e-etg.com.

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.