FAQ

Питання що часто задаються

Питання та відповіді

Що таке Агенція з тимчасового працевлаштування?

Зареєстрована у Воєводському відділі праці, Агенція з працевлаштування надає послуги роботодавцям у сфері найму працівників з метою їх направлення до роботодавця-користувача.

Хто такий користувач-роботодавець?

Користувач-роботодавець - це суб'єкт, до якого Агенція з працевлаштування спрямовувала тимчасового працівника. Тимчасовий працівник виконує роботу, але працевлаштований (підписує договір) з Агенцією.

Хто такий тимчасовий працівник?

Тимчасовий працівник - це особа, яка виконує роботу для роботодавця-користувача та під його керівництвом, але працевлаштований Агенцією з працевлаштування виключно з метою виконання тимчасової роботи.

Які права має тимчасовий працівник?

Права тимчасового працівника визначаються правом на рівне поводження щодо умов праці по відношенню до інших постійних працівників, найнятих цим роботодавцем,

•    право на доступ до навчання, що підвищує професійну кваліфікацію, якщо він виконує роботу для користувача роботодавця протягом терміну, що перевищує 6 тижнів,
•    право на щорічну відпустку на два дні за кожен місяць перебування у одного роботодавця-користувача, відпустка не надається за той період, за який працівник не використав відпустку у попереднього роботодавця,
•    право користуватися соціальними послугами роботодавця-користувача на умовах, передбачених працівникам, найнятим цим роботодавцем-користувачем,
•    право на компенсацію за порушення принципу рівного поводження з боку роботодавця користувача.

Обов'язки тимчасового працівника

Тимчасовий працівник, який виконує тимчасову роботу, має ті самі зобов’язання, що й інші працівники даного роботодавця. Він зобов’язаний старанно виконувати свою роботу та виконувати вказівки начальства, які стосуються роботи, якщо вони не суперечать законодавству чи трудовому договору. Працівник, зокрема, зобов'язаний дотримуватися:

•    робочого часу, встановленого на робочому місці,
•    положення та порядку роботи, які встановлені на робочому місці,
•    правил безпеки та охорони праці, протипожежного захисту,
•    секретністі, визначеної окремими положеннями КЗпП,
•    принципів соціального співіснування на робочому місці роботодавця.

Що таке тимчасова робота?

Тимчасова робота - це трудові відносини між трьома суб'єктами: тимчасовим працівником, роботодавцем та агенцією з працевлаштування. Робота в цій системі полягає в тому, що працівник офіційно працевлаштований в Агенції з працевлаштування виконує свої обов'язки та працює у роботодавця-користувача (Замовника Агенції з працевлаштування).

Що має визначати договір між працівником та Агенцією з працевлаштування?

Трудовий договір, укладений між агенцією з працевлаштування та тимчасовим працівником, повинен визначати:

•    сторони договору,
•    тип договору,
•    дату укладення договору
•    вказати роботодавця користувача
•    вказати погоджений термін виконання тимчасових робіт для нього,
•    умови працевлаштування тимчасового працівника протягом періоду роботи для роботодавця користувача, зокрема винагорода за працю, а також дату та спосіб виплати цієї винагороди агенцією з працевлаштування.

Який термін розірвання строкових договорів, укладених з Агенцією з працевлаштування?

У трудовому договорі, укладеному на визначений термін, сторони можуть передбачити можливість дострокового розірвання цього договору будь-якою стороною:

•    після триденного повідомлення, коли трудовий договір укладено на термін, що не перевищує 2 тижні,
•    з повідомленням за тиждень, коли трудовий договір укладено на термін, більший за 2 тижні.

Що таке лізинг працівників?

Суть лізингу працівників - це взяття на себе зобов’язань, пов'язаних з підбором та обслуговуванням персоналу Агенцією з працевлаштування. Це рішення дозволяє компаніям пристосовувати рівень зайнятості до поточної кон'юнктури на ринку, не вимагаючи витрат, пов'язаних із утриманням постійного персоналу. Це звільняє підприємців від необхідності ведення обтяжливої особистої документації (списки заробітної плати, розрахунки з відповідними офісами, навчання з охорони праці тощо) та покращує роботу відділів кадрів.