Mid/Senior Node.js with Typescript

Tech Stack

AWS Lambda, Node.js, TypeScript, DynamoDB, SQS

Salary

B2B: 12000 PLN - 25000 PLN NET
CoE: 10000 PLN - 21000 PLN Gross

Location

Kraków, Lublin, Remote

Requirements

You are the kind of person who really enjoys working with state-of-the-art technology, yet at the same time always works towards delivering the cleanest, most scalable, and maintainable solution. This is also shown by your expertise and experience:
• Experience building end-to-end solutions from use-case all the way to production
• Excellent backend coding skills, preferably in TypeScript, or the willingness to pick this up
• Strong experience with writing clean, maintainable code along with unit and integration tests
• Intrinsically curious to explore new technologies and more effective ways of working
• The ability to work and play well with others as you are part of an agile team

Aplikuj

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony COMRADE4JOB SP Z OO

Dodatkowe załączniki

Załącz CV, list motywacyjny itp. Pamiętaj, możesz dodać maksymalnie 6 plików

Dodaj pliki

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.